เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

ระบบฐานข้อมูลลูกเสือ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Department of Environmental Quality Promotion (DEQP)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Ministry of Natural Resources and Environment

ข่าวประชาสัมพันธ์

สส. เร่งติดตามและขยายผลโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ ทส. จังหวัดภูเก็ต “โรงเรียนวิชิตสงคราม”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ เข้าพบนางสาว กิตติมา มณีโชติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากโรงเรียนให้ความสนใจในก

อ่านเพิ่ม...

สส. เร่งติดตามและขยายผลโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์ ทส. จังหวัดภูเก็ต “โรงเรียนวิชิตสงคราม”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ เข้าพบนางสาว กิตติมา มณีโชติ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากโรงเรียนให้ความสนใจในก

อ่านเพิ่ม...

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มส่งเสริมกิจการเยาวชนและลูกเสือ เข้าพบนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย นายชลิต เชื้อเพชร

อ่านเพิ่ม...

ปฏิทินกิจกรรม

ตารางกิจกรรมเดือน มิถุนายน
01

ผลงานลูกเสืออนุรักษ์ ทส. สู่เวทีนำเสนอระดับโลก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่ 18 มกราคม 2565

กิจกรรมน่าสนใจ

ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

สถิติจำนวน โรงเรียน, บุคลากร, ลูกเสือ ที่ร่วมโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อดูข้อมูลสถิติ